Philippians 4:13
New King James Version
13 I can do all things through [a]Christ who strengthens me. 

We Disciple SoulSisters

Ik doe niets liever dan mensen zoals jij te helpen en in Jezus Zijn voetsporen te zijn elke dag weer. Om te zorgen dat onze discipelschap zo soepel mogelijk verloopt, zijn er vele manieren waarop je met me kunt discipelen. Mijn inzet kan allemaal worden toegespitst op jouw doelen, en dat wat God voor jou wilt. 'Out of the box' denken is waar ik goed in ben! Met een beetje van mezelf, en veel van de Heilige  GEEST  Ben je dus op zoek naar nieuwe manieren om(terug) in je kracht te komen en je/of je te laten leiden, laten we dan door middel van gebed jouw verlangens doen laten nastreven. Of, misschien wil je gewoon een wandeling maken, of lekker tafelen?!
Alles is goed!
Wanneer je eenmaal zoals mij een verlangen in je hart hebt ervaren om je medemens te helpen vanuit God Zijn liefde voor jou, wil je dit niets liever dan uitdragen. Natuurlijk in de hoop dat jij dit ook gaat doen.


Onze waarden

Created with Sketch.

We Disciple Soul Sisters hecht waarde aan waarden.
*Een voorbeeld is oa eenheid. (iedereen is gelijk).  Marcus 12 vers 31
 31 Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan   deze.’

* Relatie(s) en verbinding. God zelf is  een God van relatie en verbinding.
* Vertrouwen, in Hem en in elkaar.  Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. Johannes 14:12
Dit is het doel ook van WDSS. Hetzelfde willen zijn  als Jezus. Hoe anders kunnen wij discipelen of discipels maken??. Prijs de Heer dat wij dit kunnen in Zijn naam wanneer wij vertrouwen op de ALLER HOOGSTE.

Onze motivatie


Created with Sketch.

Jezus is mijn passie, mijn grootste drijfveer, mijn motivatie. Hij is de reden dat ik elke dag weer doe wat ik doe. Door Zijn striemen, en Zijn liefde voor ons.
Alleen Hij maakt mij een beter mens. Wil jij dit ook? 

Visie

Created with Sketch.

Think big act small!
In mijn BIG THINKING, zie ik de wereld zoals God dit voor ons heeft bedoeld.
Een thuis creëren, ECHT kerk zijn. Waar veiligheid is om God's hart en aangezicht te zoeken.,
En dan heb ik het niet over een gebouw, maar over echte mensen zoals jij en ik.
In Mattheys 16:18 lezen we :
 18Jij bent Petrus, de rots waarop Ik mijn Gemeente zal bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen nooit macht over haar krijgen.
En deze tekst  alleen al zegt al veel over kerk zijn. Vanuit mens en geest , vanuit beweging. Een beweging die  word geleid door de Heilige Geest. En door onze relatie met Jesus door wie Hij is, was en blijft.
En een  verder in Mattheus 28:19 leren we zelfs hoe we dit kunnen doen.
19Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat ik ook aan jullie heb geleerd.
Dus, Jezus  leert ons niet alleen om discipelen te maken, Hij leert ons zelfs hoe we dit kunnen.
Wat Hij ons oa leert is hoe wij op God onze Vader mogen vertrouwen. Hij leert ons onzelf en anderen te genezen. Hij leert ons onszelf en onze naasten lief te hebben, en hoe en wat we mogen bidden.
Hoe we weten dat Jezus echt als ons is, en wij mogen zijn hoe Hij is lezen we in Johannes 5:19
19Jezus antwoordde hun:
"Luister goed! Ik zeg jullie dat de Zoon niets uit Zichzelf kan doen.
Hij doet alleen wat Hij de Vader ziet doen. Alles wat de Vader doet, doet de Zoon ook.
Dit houd dus in, dat Jezus net als ons eerst een beeld , tekst droom of iets anders moest ervaren om te weten wat Hij moest doen.
Wel, Jezus wist ook dat Hij twaalf discipelen nodig had om aan een nieuw koninkrijk te bouwen van God,
Bijzonder is dat Hij er 12 koos, maar een mooi aantal om te bouwen( gezien God met een ieder van ons een plan heeft. Dit is ook 1 van de reden dat WDSS ervoor kiest om in kleine groepen bijeen te komen, en van hieruit te werken , bouwen en bidden voor nieuw GROOT koninkrijk.
Van vrouwen tot vrouwen met kinderen.
Wel en niet gelovigen. Mensen die willen discipelen, of die gediscipeld willen worden....
Mannen en vrouwen, groepen voor daklozen, groepen met voorbidders en ga zo maar door.
Je kan oneindig door discipelen :) 
Wat we vooral als belangrijk ervaren is dat we samen zijn en elkaar respecteren,  bekrachtigen en vooral bemoedigen waarbij Jezus centraal staat.
Wat je kan verwachten in de groepen is oa samen dineren, avondmaal vieren.
Wandelingen maken, dopen, bidden, worshippen , getuigenissen delen en nog veel meel ...
Heb jij ook het verlangen om te discipelen? en wil je graag opgebouwd worden door broers en zussen, wees dan welkom en maak een afspraak zodat je snel kan meebouwen in God's koninkrijk.